Profila surat goýmak üçin ýokarda duran esasy nyşanlaryň ortada duranyna basyň. Soňra "аватар" diýilen ýazga basyp suratyňyzy saýlap goýup bilersiňiz.